Resultaten en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak uw arts het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Tijdens je consultatie proberen we voldoende voorschriften mee te geven tot de volgende controle. Een telefonische vraag om voorschriften tussendoor wordt zo overbodig. Voor een vernieuwing van belangrijke medicatie zoals voor de behandeling van de bloeddruk, suiker,… komt u best op raadpleging.