GMD

Wij zijn geconventioneerde artsen. Dit betekent dat wij de officiële tarieven aanrekenen die de artsenverenigingen en de ziekenfondsen overeengekomen zijn.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Alle artsen van de praktijk hebben inzage in uw dossier.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Het goed beheren van een GMD vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op raadpleging komt.

Voor het bijhouden van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding. Het aanreken van die vergoeding voorzien wij in een rechtstreekse betaling van het ziekenfonds. U betaalt dus hiervoor zelf geen bijdrage.

Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30% op het remgeld (uw persoonlijke bijdrage) bij een consultatie. Bij kinderen geniet u zelfs van een volledige terugbetaling bij een consultatie. Het supplement voor de avondraadpleging (€4) wordt voor de houders van een GMD volledig terugbetaald door het ziekenfonds.